Tietosuoja-asiat ovat tänä keväänä kaikkien organisaatioiden asialistalla - tai ainakin pitäisi olla. EU:n tietosuojauudistuksen (EU 679/2016) siirtymäkausi päättyy 25.5.2018 ja siihen on enää 87 päivää aikaa. Toukokuussa tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan täysimääräisenä. Myös Suomen kansallista henkilötietolakia ollaan uudistamassa ja tavoitteena on, että tämä työ saataisiin päätökseen myös 25.5.2018 mennessä.

Aloitin Joki ICT Oy:ssä tietosuoja-asiantuntijana 2.1.2018. Olen vieraillut tammi-helmikuun aikana 17 paikkakunnalla ja kertonut tietosuoja-asiantuntijan palvelukonseptista ja tietosuojavastaavan toimista. Olen samalla pyrkinyt muodostamaan yleiskuvaa alueemme kuntien ja kaupunkien tietosuojan tilasta ja tutustunut tietosuoja-asioiden kanssa työskenteleviin ihmisiin. Yhdessä on hyvä tehdä töitä ja jakaa parhaita käytäntöjä. Olen iloinen siitä, että Joki ICT Oy:n tietosuoja-asiantuntijapalvelu on otettu kunnissa hyvin vastaan.

Joki ICT Oy:n omistajakunnat ja -kaupungit, jotka ovat sitoutuneet palveluun, saavat peruspalveluna tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua ja tarvittaessa voivat tilata meiltä myös lisäpalveluja. Joki ICT järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa 14.2. tietosuojaseminaarin kuntatoimijoille. Oli hienoa, että saimme tilaisuuteen niin runsaasti osanottajia. Tilaisuudessa tuotiin esiin EU-lainsäädännön muutosten lisäksi myös tietoturva-asioita. Tietoturva sisältää niitä hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä menetelmiä ja toimintapoja, joilla tietoa - myös henkilötietoja - suojataan. Palaute tilaisuudesta oli kannustavaa. Pyrimme lähiaikoina järjestämään kuntien toimintoimialakohtaisia tilaisuuksia, joissa tavoitteena on kerätä toimialakohtaisia käytännesääntöjä siitä, kuinka muuttuvaa tietosuojalainsäädäntöä käytännössä toteutetaan.

EU:n tietosuoja-asetus on laaja-alainen. Se koskee kaikkia rekisteröityneitä organisaatioita, niiden prosesseja, henkilöstöä, tietojärjestelmiä ja sopimuksia. Saamme tietosuojavaltuutetun toimistosta koko ajan uusia soveltamisohjeita. Vaikka lain soveltaminen ei ole kaikilta osin selkeää, voimme kuitenkin päivittää organisaatioiden tietosuojaa esimerkiksi päivittämällä rekisteriselosteet ja liittää verkkopalveluihin tietosuojaselosteet.

Reisteriselosteista ja tietosuojaselosteista lisää lähipäivinä.

Aurinkoista talvipäivää kaikille toivottelee

Anita Rättyä
Tietosuoja-asiantuntija