Joki ICT Oy järjestää omistaja-asiakkailleen GDPR Office 365 IT ammattilaisille -koulutuksen Ylivieskassa 11.4. 2018. 

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että ihmisten henkilötiedot ovat suojassa riippumatta siitä, missä ne ovat, miten niitä käsitellään ja missä ne säilytetään. Pilvialustojen toimittajilla on tietyt vastuut tietojen ja tiedostojen tallentamisesta, säilyttämisestä ja pääsynhallinnasta, mutta loppukädessä vastuu on rekisterinpitäjällä ts. asiakkaalla, joka palvelua käyttää. 

GDPR Office 365 IT-ammattilaisille -koulutuksessa käydään konkreettisesti läpi Office 365 sovellusasetuksia, joiden avulla turvataan henkilötietojen asianmukainen ja tietoturvallinen käsittely Office sovelluksissa ja pilvipalveluissa. Koulutuksessa opitaan myös menetelmiä, joiden avulla omavalvontaa voidaan parantaa.